Text Size
English (United Kingdom)Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)French (Fr)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Finnish (Suomi)Português (pt-PT)

A Szent István Bazilika

A Szent István-bazilika a maga 96 méterével az Országház után, Budapest második legnagyobb épülete, Magyarország egyik legjelentősebb római katolikus temploma, melyet az érseki főhatóság a magyar államalapítóról, Szent István királyról nevezett el. A bazilika megépítéséről az 1838-as nagy árvíz után döntöttek, miután a templom helyén, több száz pesti lakos talált menedéket a víz sodrása elől. Az építési munkálatok a város akkori arculatának kialakításában meghatározó szerepet játszó építész, Hild József tervei alapján 1851. augusztus 14-én kezdődtek meg, az alapkőletételre október 4-én került sor.

basilica_2010_night_outdoor_03
basilica_2010_night_outdoor_03
castornet_basilica_2009_indoor_01
castornet_basilica_2009_panorama_01
castornet_basilica_2010_night_outdoor_05

A klasszicista templomot megálmodó Hild 1867-ben bekövetkezett haláláig vezette a munkálatokat, és csak utána derült ki, hogy az építőanyag minőségében és a kivitelezésben is voltak hibák: 1868. január 22-én, egy vihar hatására a már felfalazott kupola, a féloldalas terhelés és a pillérek egyenlőtlen süllyedése miatt beomlott. Az építési tervek átdolgozására és a munkálatok vezetésére a kor másik nagy építészét, Ybl Miklóst kérték fel. Hild József hellenisztikus formavilágát Ybl neoreneszánsza váltotta fel, 1891-ben bekövetkezett halála után is - a templom 1905-ös felszenteléséig- az ő vázlatai, elképzelése szerint folytak a munkálatok. (Ybl halála után a díszítőmunkálatokat és az épületbelső végleges kialakítását Kauser József vezette).

A korabeli sajtó így emlékezett meg a bazilika megnyitásáról: „Isten hozta, kedves Bazilika! Nagyon sok ember van, aki a budapesti legnagyobb templom tegnapi megnyitása alkalmával így üdvözölte a derék Lipótváros monumentális építkezésének legújabb remekét, amelynek elkészültére jó fél századon át várakozott. De mennyire várakozott!” . A látogatók a főbejárat előcsarnokában Székely Bertalan és Than Mór mozaikjait, a szentély fölötti kupola körmezejében Lotz Károly alkotását, a Kauser József tervezte baldachinos főoltárnál pedig Stróbl Alajos művét tekinthették meg. Az üveg- és az üvegfestészeti munkák Róth Miksát dicsérték.

A II. világháborús bombázások során, 1944–1945-ben a falak, a tornyok és a tetőzet jelentős károkat szenvedett. 1983-ban a bazilika teljes felújítása mellett döntöttek, renoválták a templom valamennyi műtárgyát, a mozaikokat, a képeket, a szobrokat és az ólomüveg ablakokat. A bazilika kupolájában körkilátó létesült, és megnyitották a Szent István-bazilika műtárgyait, klenódiumait bemutató kincstárát is. A teljes rekonstrukció 2003. augusztus 14-én fejeződött be.

Az épület egyik jellegzetessége a timpanon alatti párkányon olvasható krisztusi mondat: Ego sum via, veritas et vita (’Én vagyok az út, az igazság, az élet’).

Check out our new websites

Budapest Folklore Show

River Cruises Budapest

Concerts in Budapest

ETOA Member 2015

Chat with us!

Chat with us on Skype!
"hungaria_koncert"